Головна Официален правописен речник на българския език: Глаголи

Официален правописен речник на българския език: Глаголи

Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
Втората част на „Официалния правописен речник на българския език” е посветена изцяло на глагола, наречен от акад. Александър Теодоров-Балан „слонът на българската граматика”. Това обособяване се налага, за да може в словника на речника да бъде включен голям обем от активния речников състав на книжовния български език, използван през последните десетилетия. Същевременно отделянето на глаголната лексика в самостоятелен том дава възможност да се представят в пълнота правописните особености на българския глагол. Словникът е подготвен специално за това издание, като обхваща значително повече глаголи и глаголни форми в сравнение с досегашните официални правописни речници, издания на Института за български език. Подборът на думите е направен въз основа на установени принципи и критерии за оценка на нормативността и е резултат от системно наблюдение на езика на печатните и електронните медии, художествената литература и популярни интернет сайтове, както и от проучване на различни по вид речници. Повече от 20 000 речникови единици дават богата информация за различните форми на глаголите и за техните правописни особености, актуализирана, където това е необходимо, в съответствие със съвременното състояние на книжовния език. „Официалният правописен речник на българския език. Глаголи” е изработен от екип езиковеди, специалисти по книжовен език от Секцията за съвременен български език към Института за български език, който е упълномощен да проучва промените в писмената практика и да внася единство в правописа чрез системно кодифициране. В качеството си на официален справочник речникът е основно помагало за онези, които си поставят за цел да овладеят правописа на българския език, или искат да подобрят своята грамотност; за специалисти, които се нуждаят от справки; за всички, които са ангажирани със създаването на писмени текстове, предназначени за общуване в публичната сфера, както и за преподаватели.
Рік:
2016
Видавництво:
Просвета
Мова:
bulgarian
Сторінки:
993
ISBN 10:
9540131545
ISBN 13:
9789540131542
Файл:
PDF, 93.37 MB
IPFS CID:
QmUUNShv7XyjKx2QK76GFmaCcH3cH3hN5UF6aHTPGZTAha
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacebfn3t5fkl6m2yhhscaikwvysegxisdgaiigf4gf3r7vascpkmfcy
bulgarian, 2016

Почніть свою подорож у світ знань! Ознайомтесь з Попереднім переглядом та відкрийте інші можливості

Ключові фрази

 

1

A new Malagasy-English dictionary

Рік:
1885
Мова:
english
Файл:
PDF, 38.63 MB
0 / 0
english, 1885
2

Prabowo untuk Indonesia Raya

Рік:
2014
Мова:
indonesian
Файл:
PDF, 2.55 MB
0 / 0
indonesian, 2014
https://bulgarian-books.se