Головна Атлас по анатомия на човека - том 1: Остеология, артрология, миология

Атлас по анатомия на човека - том 1: Остеология, артрология, миология

, ,
5.0 / 5.0
1 comment
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
Настоящото издание на „Атлас по анатомия на човека“ представлява 7-то му преработено и допълнено издание. Обясненията на рисунките и терминологията в текста са преработени в съответствие е Международната анатомична терминология (Москва, Медицина. 2003). включваща списък на латински термини от Международната анатомична терминология, утвърдена на XV Международен конгрес по анатомия (Рим, 1999). Новата редакция на терминологията обуслови необходимостта от значителни промени не само на текста, но и на илюстрациите, от преразпределяне на материала, разширяване на вече съществуващите раздели и написването на нови. В настоящото издание материалът е разпределен по следния начин. В първи том са разгледани въпросите, свързани с остеологията, артрологията и миологията. Вторият том е посветен на спланхнологията, третият - на антологията, четвъртият том включва описанието на нервната система и органите на възприятията. Материалът е представен в съответствие с диалектическия принцип за разглеждане на организма като единно цяло, като са взети под внимание всички взаимовръзки на съставящите го системи и съвременните постижения на медицинската наука. Предназначението на атласа е да съдейства на студентите да усвоят теоретичния курс и да затвърдят знанията, получени от практическите занятия и самостоятелната работа в учебния анатомичен музей. Могат да го използват и лекари, специализирали в различни области на медицината, в тяхната практическа и научна дейност.
Том:
1
Рік:
2010
Видавництво:
СофтПрес
Мова:
bulgarian
Сторінки:
336
ISBN 10:
9546859206
ISBN 13:
9789546859204
Серії:
978-954-685-920-4
Файл:
PDF, 202.15 MB
IPFS CID:
QmNczTfMVn4qEzESeaT9nxH62znDrUjAPWRc2FttiQP6dG
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacebvx4v6a54vixcwhklvqvzydjyac32pklmk5kpwuftwu7w76yrhfk
bulgarian, 2010

Почніть свою подорож у світ знань! Ознайомтесь з Попереднім переглядом та відкрийте інші можливості

Ключові фрази

 

https://bulgarian-books.se