Головна Златната Орда и българите

Златната Орда и българите

,
0 / 5.0
0 comments
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
Военное издательство ЕООД , 2009, — 176 с. — ISBN: 978-954-509-418-7Кои са татарите и кои – монголите? Защо Златната орда се нарича „златна”? Имало ли е златоординска цивилизация? Изчезнали ли са волжките българи с монголското нашествие? Какви са взаимоотношенията между дунавски българи и татари? Съществувала ли е татарска хегемония в българското царство на Дунав? Имало ли е татарски цар на престола в Търново?
Това са само малка част от въпросите, чиито отговори търсят авторите на представеното изследване. След задължителния за подобни проучвания преглед на изворите и литературата по темата, в няколко тематични раздела са проследени победоносните военни походи на монголите, възникването на Златната орда като част от Монголската империя и трансформацията й от централизирана военно-номадска в типично мюсюлманска цивилизована държава. Отделна глава представя стопанството и културата на Златната орда в нейните елитарни и делнично-битови измерения. Основен акцент е поставен върху взаимоотношенията на Ордата с Дунавска България през втората половина на XIII и целия XIV век, от една страна, както и на взаимодействията на златоординската власт и българските емирати по Средна Волга през XIII-XV в., от друга. Илюстрациите (карти, артефакти, средновековни миниатюри) са съобразени със съдържанието на текста, като се стремят да го допълват и обогатяват.
Категорії:
Мова:
bulgarian
Файл:
DJVU, 5.56 MB
IPFS CID:
QmPmfneJkfzAL5cSd3E5DJoEZpSXC5JTnxU3rWpy2xSFzk
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzaceakhilt3gk5q4cwkdpiplhyjxsh7vxin6u5bocor7o4d4cf4d54im
bulgarian0

Почніть свою подорож у світ знань!


1

ICRU Report 49. Stopping powers and ranges for protons and alpha particles

Мова:
english
Файл:
PDF, 18.20 MB
5.0 / 0
english
2

SS-Das Reich. История второй дивизии СС Дас Рейх. 1939-1945

Мова:
russian
Файл:
PDF, 52.04 MB
0 / 0
russian
https://bulgarian-books.se