Головна Български етимологичен речник. Том III (Крес-Минго)

Български етимологичен речник. Том III (Крес-Минго)

Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
София: Издателство на Българската Академия на Науките, 1986 — 800 с.Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се върху осмия том. С издаването на седмия том покритието на българската лексика става от А до терясвам. В речника се включват всички думи на езика, събрани до днес. Не се вземат чуждиците, които се използват почти изключително от двуезичното българско население, както и твърде специализираната терминология.
Категорії:
Мова:
bulgarian
Файл:
DJVU, 15.09 MB
IPFS CID:
QmeyxFJzHHPP7pUN4M8u7C4oTofRvecciJrmvwoCHkSLw5
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacecwjbjhimm3maevnnlggsfn5b37s6opneikqjix4bhktkjamdo6a6
bulgarian0

Почніть свою подорож у світ знань!


1

Сколько стоит Горшочек Розалии

Мова:
russian
Файл:
DOC, 48 KB
0 / 0
russian
2

Thermodynamic models of alkali-metal vapor transport in silicate systems

Мова:
english
Файл:
PDF, 585 KB
0 / 0
english
https://bulgarian-books.se