Головна 12 мита в българската история

12 мита в българската история

Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
Избрах
дванадесетте най-солидно утвърдени мита в средновековната българска
история, оказали и оказващи най-голямо влияние не само върху представите
на българите за миналото ни, но и „обясняващи" днешното състояние на
нацията - от народопсихологията до съвременната ни политическа култура.
• Митът за прародината, расовия тип, бита и културата на древните българи
• Митът за датата (681 г.) на образуването на българската държава
• Митът за ролята на прабългари, славяни и траки в образуването на българската държава и народност
• Митът за единствената българска държава на Балканския полуостров
• Митът за Крум страшни и страшните му закони
• Митовете около християнизацията на българския народ в 864 г.
• Митовете за делото на Кирил и Методий
• Митът за слабия цар Петър (927-969)
• Митът за антифеодалното въстание на Ивайло
• Робство ли беше турското робство, или само национална катастрофа
• Митът за големите балкански юнаци при османските завоевания
• Митът за Васил Левски - светец или най-успешният български политик
Когато пиша за митове, разбира се, аз имам предвид невярната представа
за исторически събития и личности, наложена за тях в представите на
съвременните българи. Тази представа се оформя не от академичните
трудове на професионалните историци, а от учебниците по история в
началния и средния курс на училището, научнопопулярните статии в
медиите, белетристиката (романи и повести на историческа тематика),
електронните медии и, разбира се, киното. /Божидар Димитров/
Категорії:
Мова:
bulgarian
Файл:
FB2 , 492 KB
IPFS CID:
QmNe7HpvAgWHcoxa4NuGgKvinzrFDkUa8xYmKxNdxELnMs
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacedydnoxcn7x4hda5goq7e23ieoedjeohdaoqhuj6po3gu7zkn6o7m
bulgarian0

Почніть свою подорож у світ знань!

Ключові фрази

 

1

Монетата на героя

Мова:
bulgarian
Файл:
FB2 , 32 KB
0 / 0
bulgarian
2

Бототина и шестимата му братя

Мова:
bulgarian
Файл:
FB2 , 15 KB
0 / 0
bulgarian
https://bulgarian-books.se